Lịch thi đấu LCK mùa hè 2018

Mới đây, Riot Games đã chính thức công bố lịch thi đấu vòng bảng giải đấu Liên Minh Huyền Thoại LCK mùa Hè 2018 kéo dài từ tháng 6- 9. Lịch thi đấu cụ thể như sau:
Trận khai mạc sẽ diễn ra ngày 12/6
Lịch thi đấu play off lck cũng được cập nhật, Chung kết LCK 2018
Các trận đấu bắt đầu vào lúc

  • Game 1 : 15h (Việt Nam)
  • Game 2 : 18h (Việt Nam)

Xem thêm Bảng xếp hạng LCK mùa Hè 2018
Lịch thi đấu LPL mùa Hè 2018
Lịch thi đấu VCSA mùa Hè 2018
Lịch thi đấu LCS EU mùa Hè 2018
Lịch thi đấu LCS NA mùa Hè 2018
Lịch thi đấu LMS mùa Hè 2018

  Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Finals
                             
   KTRolsterLogo std.png KT 3
  Griffinlogo std.png GRF 2
  Griffinlogo std.png GRF 3
  Freecslogo std.png AFs 2
  Kingzone DragonXlogo std.png KZ 1
  Freecslogo std.png AFs 3
  Gen.Glogo std.png GEN 0
  Freecslogo std.png AFs 2

Playoffs MVP Standings

Place Points Player
1st 600 KTRolsterLogo std.png Score
2nd 400 Griffinlogo std.png Tarzan
3rd 300 Freecslogo std.png Kiin
3rd 300 KTRolsterLogo std.png Ucal
3rd 300 Griffinlogo std.png Viper

Schedule

Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Date YOU PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
Vòng 1
GEN Gen.Glogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
0 - 2 2018,8,12,08,00 2018,8,12,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
Vòng 2
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
1 - 3 2018,8,15,08,00 2018,8,15,08,00 01:00 10:00 17:00 1234 Reddit
Vòng 3
GRF Griffinlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
3 - 2 2018,8,18,08,00 2018,8,18,08,00 01:00 10:00 17:00 12345 Reddit
Finals
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Griffinlogo std.png GRF
3 - 2 2018,9,08,08,00 2018,9,08,08,00 01:00 10:00 17:00 12345 Reddit

Lịch thi đấu vòng bảng

  • Tuần 1
  • Tuần 2
  • Tuần 3
  • Tuần 4
  • Tuần 5
  • Tuần 6
  • Tuần 7
  • Tuần 8
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
0 - 2 2018,6,12,08,00 2018,6,12,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
GRF Griffinlogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
2 - 1 2018,6,12,11,00 2018,6,12,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR1
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Gen.Glogo std.png GEN
1 - 2 2018,6,13,05,00 2018,6,13,05,00 22:00 07:00 14:00 123 Reddit
RR1
AFs Freecslogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2 - 0 2018,6,13,08,00 2018,6,13,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2 - 0 2018,6,13,11,00 2018,6,13,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2 - 0 2018,6,14,08,00 2018,6,14,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
MVP MVPlogo std.png
vs
Griffinlogo std.png GRF
0 - 2 2018,6,14,11,00 2018,6,14,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
JAG JAGlogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
1 - 2 2018,6,15,08,00 2018,6,15,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR1
GEN Gen.Glogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2 - 0 2018,6,15,11,00 2018,6,15,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
AFs Freecslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
2 - 1 2018,6,16,08,00 2018,6,16,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Griffinlogo std.png GRF
1 - 2 2018,6,16,11,00 2018,6,16,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR1
MVP MVPlogo std.png
vs
Gen.Glogo std.png GEN
0 - 2 2018,6,17,08,00 2018,6,17,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
JAG JAGlogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
0 - 2 2018,6,17,11,00 2018,6,17,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0 - 2 2018,6,19,08,00 2018,6,19,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
AFs Freecslogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2 - 0 2018,6,19,11,00 2018,6,19,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
GRF Griffinlogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2 - 0 2018,6,20,05,00 2018,6,20,05,00 22:00 07:00 14:00 12 Reddit
RR1
SKT SKT1Logo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
1 - 2 2018,6,20,08,00 2018,6,20,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR1
GEN Gen.Glogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
2 - 1 2018,6,20,11,00 2018,6,20,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR1
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2 - 1 2018,6,21,08,00 2018,6,21,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0 - 2 2018,6,21,11,00 2018,6,21,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
GRF Griffinlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2 - 0 2018,6,22,08,00 2018,6,22,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
MVP MVPlogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2 - 0 2018,6,22,11,00 2018,6,22,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Gen.Glogo std.png GEN
2 - 0 2018,6,23,08,00 2018,6,23,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2 - 1 2018,6,23,11,00 2018,6,23,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR1
SKT SKT1Logo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2 - 0 2018,6,24,08,00 2018,6,24,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0 - 2 2018,6,24,11,00 2018,6,24,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR1
SKT SKT1Logo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
2 - 1 2018,6,26,08,00 2018,6,26,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR1
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Griffinlogo std.png GRF
0 - 2 2018,6,26,11,00 2018,6,26,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
MVP MVPlogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
0 - 2 2018,6,27,05,00 2018,6,27,05,00 22:00 07:00 14:00 12 Reddit
RR1
GEN Gen.Glogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2 - 1 2018,6,27,08,00 2018,6,27,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR1
JAG JAGlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
1 - 2 2018,6,27,11,00 2018,6,27,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Griffinlogo std.png GRF
2 - 0 2018,6,28,08,00 2018,6,28,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2 - 0 2018,6,28,11,00 2018,6,28,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
AFs Freecslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2 - 0 2018,6,29,08,00 2018,6,29,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
JAG JAGlogo std.png
vs
Gen.Glogo std.png GEN
0 - 2 2018,6,29,11,00 2018,6,29,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
1 - 2 2018,6,30,08,00 2018,6,30,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
0 - 2 2018,6,30,11,00 2018,6,30,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
GEN Gen.Glogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
0 - 2 2018,7,01,08,00 2018,7,01,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2 - 0 2018,7,01,11,00 2018,7,01,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR1
GRF Griffinlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2 - 0 2018,7,11,08,00 2018,7,11,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
0 - 2 2018,7,11,11,00 2018,7,11,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
0 - 2 2018,7,12,08,00 2018,7,12,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR1
MVP MVPlogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0 - 2 2018,7,12,11,00 2018,7,12,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR1
GRF Griffinlogo std.png
vs
Gen.Glogo std.png GEN
2 - 1 2018,7,13,08,00 2018,7,13,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR1
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2 - 1 2018,7,13,11,00 2018,7,13,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
1 - 2 2018,7,14,08,00 2018,7,14,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR2
MVP MVPlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2 - 1 2018,7,14,11,00 2018,7,14,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2 - 1 2018,7,15,08,00 2018,7,15,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR2
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
Gen.Glogo std.png GEN
1 - 2 2018,7,15,11,00 2018,7,15,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR2
AFs Freecslogo std.png
vs
Griffinlogo std.png GRF
2 - 0 2018,7,17,08,00 2018,7,17,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
MVP MVPlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
1 - 2 2018,7,17,11,00 2018,7,17,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
GEN Gen.Glogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
2 - 0 2018,7,18,08,00 2018,7,18,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
JAG JAGlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
1 - 2 2018,7,18,11,00 2018,7,18,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
Griffinlogo std.png GRF
0 - 2 2018,7,19,08,00 2018,7,19,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
KT KTRolsterLogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2 - 1 2018,7,19,11,00 2018,7,19,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
JAG JAGlogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2 - 1 2018,7,20,08,00 2018,7,20,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR2
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2 - 1 2018,7,20,11,00 2018,7,20,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
GRF Griffinlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
1 - 2 2018,7,21,08,00 2018,7,21,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR2
SKT SKT1Logo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
2 - 0 2018,7,21,11,00 2018,7,21,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR2
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2 - 0 2018,7,22,08,00 2018,7,22,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
AFs Freecslogo std.png
vs
Gen.Glogo std.png GEN
1 - 2 2018,7,22,11,00 2018,7,22,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR2
GRF Griffinlogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
2 - 0 2018,7,24,08,00 2018,7,24,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
GEN Gen.Glogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0 - 2 2018,7,24,11,00 2018,7,24,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR2
SKT SKT1Logo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2 - 1 2018,7,25,05,00 2018,7,25,05,00 22:00 07:00 14:00 123 Reddit
RR2
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2 - 1 2018,7,25,08,00 2018,7,25,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR2
MVP MVPlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
1 - 2 2018,7,25,11,00 2018,7,25,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
2 - 1 2018,7,26,08,00 2018,7,26,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR2
GEN Gen.Glogo std.png
vs
Griffinlogo std.png GRF
2 - 0 2018,7,26,11,00 2018,7,26,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR2
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
1 - 2 2018,7,27,08,00 2018,7,27,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR2
JAG JAGlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
0 - 2 2018,7,27,11,00 2018,7,27,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR2
AFs Freecslogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0 - 2 2018,7,28,08,00 2018,7,28,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
GRF Griffinlogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2 - 0 2018,7,28,11,00 2018,7,28,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR2
SKT SKT1Logo std.png
vs
Gen.Glogo std.png GEN
2 - 1 2018,7,29,08,00 2018,7,29,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR2
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2 - 0 2018,7,29,11,00 2018,7,29,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR2
JAG JAGlogo std.png
vs
Griffinlogo std.png GRF
2 - 1 2018,7,31,08,00 2018,7,31,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR2
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
2 - 1 2018,7,31,11,00 2018,7,31,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Gen.Glogo std.png GEN
0 - 2 2018,8,01,08,00 2018,8,01,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
SKT SKT1Logo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
1 - 2 2018,8,01,11,00 2018,8,01,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2 - 0 2018,8,02,08,00 2018,8,02,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
JAG JAGlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
1 - 2 2018,8,02,11,00 2018,8,02,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
SKT SKT1Logo std.png
vs
Griffinlogo std.png GRF
0 - 2 2018,8,04,08,00 2018,8,04,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
GEN Gen.Glogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2 - 1 2018,8,04,11,00 2018,8,04,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR2
AFs Freecslogo std.png
vs
Hanwha Life Esportslogo std.png HLE
1 - 2 2018,8,05,08,00 2018,8,05,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR2
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2 - 0 2018,8,05,11,00 2018,8,05,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR2
GEN Gen.Glogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2 - 0 2018,8,07,08,00 2018,8,07,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
HLE Hanwha Life Esportslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0 - 2 2018,8,07,11,00 2018,8,07,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR2
AFs Freecslogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2 - 0 2018,8,08,08,00 2018,8,08,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
GRF Griffinlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2 - 0 2018,8,08,11,00 2018,8,08,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR2
SKT SKT1Logo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0 - 2 2018,8,09,08,00 2018,8,09,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR2
MVP MVPlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0 - 2 2018,8,09,11,00 2018,8,09,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
Lịch thi đấu LCK Hè 2018
loading...
X
Loading...