Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2017

Mới đây, Riot Games đã chính thức công bố lịch thi đấu vòng bảng giải đấu Liên Minh Huyền Thoại LCK mùa Xuân 2017 kéo dài từ tháng 1- 4. Lịch thi đấu cụ thể như sau:
Trận khai mạc sẽ diễn ra ngày 17/1 với cuộc đối đầu giữa ROX Tigers và đội tuyển siêu sao KT Rolster.
Lịch thi đấu play off lck cũng được cập nhật, Chung kết LCK 2017 22/04/2017
Các trận đấu bắt đầu vào lúc

 • Game 1 : 15h (Việt Nam)
 • Game 2 : 18h (Việt Nam)

Xem thêm Bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2017
Lịch thi đấu LPL mùa xuân 2017
Lịch thi đấu VCSA mùa xuân 2017
Lịch thi đấu LCS EU mùa xuân 2017
Lịch thi đấu LCS NA mùa xuân 2017
Lịch thi đấu LMS mùa xuân 2017

  Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Finals
                             
  SKT1Logo std.png SKT 3
  KTRolsterLogo std.png KT 0
  Samsunglogo std.png SSG 0
  KTRolsterLogo std.png KT 3
  KTRolsterLogo std.png KT 3
  MVPlogo std.png MVP 0
  Freecslogo std.png AFs 0
  MVPlogo std.png MVP 2

Playoffs MVP Standings

Receiving MVP in the finals grants 300 points.

Place Points Player
1st 600 SKT1Logo std.png Peanut
2nd 300 KTRolsterLogo std.png Deft
2nd 300 SKT1Logo std.png Faker
4th 100 MVPlogo std.png ADD
4th 100 MVPlogo std.png Beyond
Click for Full Standings
Place Points Player
4th 100 KTRolsterLogo std.png Mata
4th 100 KTRolsterLogo std.png Score
4th 100 KTRolsterLogo std.png Smeb

Schedule

Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Date YOU PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
Vòng 1
AFs Freecslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
0:2 2017,4,07,08,00 2017,4,07,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
Vòng 2
KT KTRolsterLogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
3:0 2017,4,11,08,00 2017,4,11,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
Vòng 3
SSG Samsunglogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0:3 2017,4,15,08,00 2017,4,15,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
Finals
SKT SKT1Logo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
3:0 2017,4,22,08,00 2017,4,22,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit

Lịch thi đấu vòng bảng

 • Tuần 1
 • Tuần 2
 • Tuần 3
 • Tuần 4
 • Tuần 5
 • Tuần 6
 • Tuần 7
 • Tuần 8
 • Tuần 9
 • Tuần 10
 • Tiebreakers
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR 2
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2017,1,17,08,00 2017,1,17,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 2
LZ LongZhulogo std.png
vs
Samsunglogo std.png SSG
1:2 2017,1,17,11,00 2017,1,17,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
JAG JAGlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
0:2 2017,1,18,08,00 2017,1,18,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
MVP MVPlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
1:2 2017,1,18,11,00 2017,1,18,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
AFs Freecslogo std.png
vs
Samsunglogo std.png SSG
2:1 2017,1,19,08,00 2017,1,19,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 1
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:1 2017,1,19,11,00 2017,1,19,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2017,1,21,08,00 2017,1,21,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
LZ LongZhulogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:1 2017,1,21,11,00 2017,1,21,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 2
MVP MVPlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2:1 2017,1,22,08,00 2017,1,22,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 2
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
0:2 2017,1,22,11,00 2017,1,22,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR 2
SKT SKT1Logo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
2:0 2017,1,24,08,00 2017,1,24,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 2
SSG Samsunglogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2:0 2017,1,24,11,00 2017,1,24,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
LZ LongZhulogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2017,1,25,08,00 2017,1,25,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:0 2017,1,25,11,00 2017,1,25,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR 1
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
LongZhulogo std.png LZ
0:2 2017,2,02,08,00 2017,2,02,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2:1 2017,2,02,11,00 2017,2,02,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:0 2017,2,04,08,00 2017,2,04,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
AFs Freecslogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
0:2 2017,2,04,11,00 2017,2,04,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 2
SSG Samsunglogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
2:1 2017,2,05,08,00 2017,2,05,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 2
SKT SKT1Logo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2:0 2017,2,05,11,00 2017,2,05,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR 2
AFs Freecslogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
2:1 2017,2,07,08,00 2017,2,07,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 2
SSG Samsunglogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:0 2017,2,07,11,00 2017,2,07,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
LongZhulogo std.png LZ
0:2 2017,2,08,08,00 2017,2,08,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:0 2017,2,08,11,00 2017,2,08,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
MVP MVPlogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:1 2017,2,09,08,00 2017,2,09,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 1
AFs Freecslogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2:0 2017,2,09,11,00 2017,2,09,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Samsunglogo std.png SSG
2:0 2017,2,11,08,00 2017,2,11,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
LongZhulogo std.png LZ
1:2 2017,2,11,11,00 2017,2,11,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 2
SKT SKT1Logo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:0 2017,2,12,08,00 2017,2,12,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 2
JAG JAGlogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
1:2 2017,2,12,11,00 2017,2,12,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR 2
MVP MVPlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
2:0 2017,2,14,08,00 2017,2,14,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 2
LZ LongZhulogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
1:2 2017,2,14,11,00 2017,2,14,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:1 2017,2,15,08,00 2017,2,15,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2:0 2017,2,15,11,00 2017,2,15,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
SKT SKT1Logo std.png
vs
Samsunglogo std.png SSG
2:0 2017,2,16,08,00 2017,2,16,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
0:2 2017,2,16,11,00 2017,2,16,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
LZ LongZhulogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2:0 2017,2,18,08,00 2017,2,18,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2017,2,18,11,00 2017,2,18,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 2
JAG JAGlogo std.png
vs
Samsunglogo std.png SSG
0:2 2017,2,19,08,00 2017,2,19,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 2
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:1 2017,2,19,11,00 2017,2,19,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR 2
MVP MVPlogo std.png
vs
LongZhulogo std.png LZ
1:2 2017,2,28,08,00 2017,2,28,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 2
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
0:2 2017,2,28,11,00 2017,2,28,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
JAG JAGlogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
0:2 2017,3,01,08,00 2017,3,01,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
SSG Samsunglogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:1 2017,3,01,11,00 2017,3,01,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
1:2 2017,3,02,08,00 2017,3,02,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 1
LZ LongZhulogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
0:2 2017,3,02,11,00 2017,3,02,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Samsunglogo std.png SSG
0:2 2017,3,04,08,00 2017,3,04,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:1 2017,3,04,11,00 2017,3,04,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 2
SKT SKT1Logo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
2:1 2017,3,05,08,00 2017,3,05,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 2
AFs Freecslogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:1 2017,3,05,11,00 2017,3,05,11,00 03:00 12:00 20:00 123 -
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR 2
SKT SKT1Logo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:0 2017,3,07,08,00 2017,3,07,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 2
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
0:2 2017,3,07,11,00 2017,3,07,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
SSG Samsunglogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
1:2 2017,3,08,08,00 2017,3,08,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 1
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
1:2 2017,3,08,11,00 2017,3,08,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:0 2017,3,09,08,00 2017,3,09,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
JAG JAGlogo std.png
vs
LongZhulogo std.png LZ
2:0 2017,3,09,11,00 2017,3,09,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
AFs Freecslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2:0 2017,3,11,08,00 2017,3,11,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
SKT SKT1Logo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:0 2017,3,11,11,00 2017,3,11,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 2
KT KTRolsterLogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
2:0 2017,3,12,08,00 2017,3,12,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 2
SSG Samsunglogo std.png
vs
LongZhulogo std.png LZ
2:0 2017,3,12,11,00 2017,3,12,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR 2
LZ LongZhulogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:1 2017,3,14,08,00 2017,3,14,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 2
JAG JAGlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
1:2 2017,3,14,11,00 2017,3,14,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
SKT SKT1Logo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2:1 2017,3,15,08,00 2017,3,15,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 1
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
0:2 2017,3,15,11,00 2017,3,15,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 1
LZ LongZhulogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
2:1 2017,3,16,08,00 2017,3,16,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 1
SSG Samsunglogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
2:1 2017,3,16,11,00 2017,3,16,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
MVP MVPlogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:1 2017,3,18,08,00 2017,3,18,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 1
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
0:2 2017,3,18,11,00 2017,3,18,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR 2
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
Samsunglogo std.png SSG
0:2 2017,3,19,08,00 2017,3,19,08,00 01:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 2
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2:0 2017,3,19,11,00 2017,3,19,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR 2
SSG Samsunglogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:0 2017,3,21,08,00 2017,3,21,08,00 01:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 2
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
1:2 2017,3,21,11,00 2017,3,21,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
KT KTRolsterLogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
1:2 2017,3,22,08,00 2017,3,22,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 1
SKT SKT1Logo std.png
vs
LongZhulogo std.png LZ
2:1 2017,3,22,11,00 2017,3,22,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
JAG JAGlogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:1 2017,3,23,08,00 2017,3,23,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR 1
AFs Freecslogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:1 2017,3,23,11,00 2017,3,23,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 1
SSG Samsunglogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2:0 2017,3,25,08,00 2017,3,25,08,00 01:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR 1
MVP MVPlogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
1:2 2017,3,25,11,00 2017,3,25,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR 2
AFs Freecslogo std.png
vs
LongZhulogo std.png LZ
2:0 2017,3,26,08,00 2017,3,26,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR 2
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
1:2 2017,3,26,11,00 2017,3,26,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR 2
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
1:2 2017,3,28,08,00 2017,3,28,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR 2
JAG JAGlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
0:2 2017,3,28,11,00 2017,3,28,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR 1
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
1:2 2017,3,29,08,00 2017,3,29,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR 1
MVP MVPlogo std.png
vs
Samsunglogo std.png SSG
0:2 2017,3,29,11,00 2017,3,29,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR 1
LZ LongZhulogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
1:2 2017,3,30,08,00 2017,3,30,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR 1
AFs Freecslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
1:2 2017,3,30,11,00 2017,3,30,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
RR 1
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
Samsunglogo std.png SSG
0:2 2017,4,01,08,00 2017,4,01,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR 1
MVP MVPlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
0:2 2017,4,01,11,00 2017,4,01,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
RR 2
KT KTRolsterLogo std.png
vs
LongZhulogo std.png LZ
2:0 2017,4,02,08,00 2017,4,02,08,00 01:00 10:00 17:00 12 Reddit
RR 2
JAG JAGlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:1 2017,4,02,11,00 2017,4,02,11,00 04:00 13:00 20:00 123 Reddit
Game Schedule
Vòng Stream Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
TB 2
AFs Freecslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
1:0 2017,4,02,14,00 2017,4,02,14,00 07:00 16:00 23:00 1 Reddit
Lịch thi đấu LCK Hè 2018
loading...
X
Loading...