Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2018

Mới đây, Riot Games đã chính thức công bố lịch thi đấu vòng bảng giải đấu Liên Minh Huyền Thoại LCK mùa Xuân 2018 kéo dài từ tháng 1- 4. Lịch thi đấu cụ thể như sau:
Trận khai mạc sẽ diễn ra ngày 16/1 với cuộc đối đầu giữa KDX và đội tuyển siêu sao KSV.
Lịch thi đấu play off lck cũng được cập nhật, Chung kết LCK 2017 22/04/2018
Các trận đấu bắt đầu vào lúc

 • Game 1 : 15h (Việt Nam)
 • Game 2 : 18h (Việt Nam)

Xem thêm Bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2018
Lịch thi đấu LPL mùa xuân 2018
Lịch thi đấu VCSA mùa xuân 2018
Lịch thi đấu LCS EU mùa xuân 2018
Lịch thi đấu LCS NA mùa xuân 2018
Lịch thi đấu LMS mùa xuân 2018

  Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Finals
                             
  Kingzone DragonXlogo std.png KZ 3
  Freecslogo std.png AFs 1
  Freecslogo std.png AFs 3
  KTRolsterLogo std.png KT 1
  KTRolsterLogo std.png KT 3
  SKT1Logo std.png SKT 1
  SKT1Logo std.png SKT 2
  KSV eSportslogo std.png KSV 1

Playoffs MVP Standings

Receiving MVP in the finals grants 300 points.

Place Points Player
1st 900 Kingzone DragonXlogo std.png PraY
2nd 400 Freecslogo std.png Kramer
3rd 300 KTRolsterLogo std.png Score
4th 200 Freecslogo std.png TusiN
5th 100 SKT1Logo std.png Bang
Click for Full Standings
Place Points Player
5th 100 SKT1Logo std.png Blank
5th 100 KSV eSportslogo std.png Ruler
5th 100 KTRolsterLogo std.png Smeb
5th 100 SKT1Logo std.png Thal

Schedule

Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Date YOU PDT CEST KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
Vòng 1
SKT SKT1Logo std.png
vs
KSV eSportslogo std.png KSV
2:1 2018,3,31,08,00 2018,3,31,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
Vòng 2
KT KTRolsterLogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
3:1 2018,4,04,08,00 2018,4,04,08,00 01:00 10:00 17:00 1234 Reddit
Vòng 3
AFs Freecslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
3:1 2018,4,08,08,00 2018,4,08,08,00 01:00 10:00 17:00 1234 Reddit
Finals
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
3:1 2018,4,14,08,00 2018,4,14,08,00 01:00 10:00 17:00 1234 Reddit

Lịch thi đấu vòng bảng

 • Tuần 1
 • Tuần 2
 • Tuần 3
 • Tuần 4
 • Tuần 5
 • Tuần 6
 • Tuần 7
 • Tuần 8
 • Tuần 9
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
KSV eSportslogo std.png KSV
0:2 2018,1,16,08,00 2018,1,16,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,1,16,11,00 2018,1,16,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
2:1 2018,1,17,08,00 2018,1,17,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
SKT SKT1Logo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
2:1 2018,1,17,11,00 2018,1,17,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
1:2 2018,1,18,08,00 2018,1,18,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
JAG JAGlogo std.png
vs
KSV eSportslogo std.png KSV
0:2 2018,1,18,11,00 2018,1,18,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,1,20,08,00 2018,1,20,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
JAG JAGlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2:1 2018,1,20,11,00 2018,1,20,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,1,23,08,00 2018,1,23,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
1:2 2018,1,23,11,00 2018,1,23,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
JAG JAGlogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,1,24,08,00 2018,1,24,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2:1 2018,1,24,11,00 2018,1,24,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:1 2018,1,25,08,00 2018,1,25,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2:1 2018,1,25,11,00 2018,1,25,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2:0 2018,1,26,08,00 2018,1,26,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:1 2018,1,26,11,00 2018,1,26,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
0:2 2018,1,27,08,00 2018,1,27,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
0:2 2018,1,27,11,00 2018,1,27,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:0 2018,1,28,08,00 2018,1,28,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,1,28,11,00 2018,1,28,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs
KSV eSportslogo std.png KSV
0:2 2018,1,30,08,00 2018,1,30,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
0:2 2018,1,30,11,00 2018,1,30,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
2:0 2018,1,31,08,00 2018,1,31,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:0 2018,1,31,11,00 2018,1,31,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:0 2018,2,01,08,00 2018,2,01,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2:1 2018,2,01,11,00 2018,2,01,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:0 2018,2,03,08,00 2018,2,03,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:1 2018,2,03,11,00 2018,2,03,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
1:2 2018,2,04,08,00 2018,2,04,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
SKT SKT1Logo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
0:2 2018,2,04,11,00 2018,2,04,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
KSV eSportslogo std.png KSV
2:1 2018,2,06,08,00 2018,2,06,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
0:2 2018,2,06,11,00 2018,2,06,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
1:2 2018,2,07,08,00 2018,2,07,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,2,07,11,00 2018,2,07,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,2,08,08,00 2018,2,08,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
JAG JAGlogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
1:2 2018,2,08,11,00 2018,2,08,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
JAG JAGlogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,2,10,08,00 2018,2,10,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
0:2 2018,2,10,11,00 2018,2,10,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
SKT SKT1Logo std.png
vs
KSV eSportslogo std.png KSV
2:0 2018,2,11,08,00 2018,2,11,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2018,2,11,11,00 2018,2,11,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
SKT SKT1Logo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:1 2018,2,20,08,00 2018,2,20,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2018,2,20,11,00 2018,2,20,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
0:2 2018,2,21,08,00 2018,2,21,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
0:2 2018,2,21,11,00 2018,2,21,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
2:1 2018,2,22,08,00 2018,2,22,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
KSV eSportslogo std.png KSV
0:2 2018,2,22,11,00 2018,2,22,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
0:2 2018,2,24,08,00 2018,2,24,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2:1 2018,2,24,11,00 2018,2,24,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
JAG JAGlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
1:2 2018,2,25,08,00 2018,2,25,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:0 2018,2,25,11,00 2018,2,25,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs
KSV eSportslogo std.png KSV
2:0 2018,2,27,08,00 2018,2,27,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
0:2 2018,2,27,11,00 2018,2,27,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
JAG JAGlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
0:2 2018,2,28,08,00 2018,2,28,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,2,28,11,00 2018,2,28,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
2:1 2018,3,01,08,00 2018,3,01,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:0 2018,3,01,11,00 2018,3,01,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,3,03,08,00 2018,3,03,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:0 2018,3,03,11,00 2018,3,03,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
SKT SKT1Logo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:1 2018,3,04,08,00 2018,3,04,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
1:2 2018,3,04,11,00 2018,3,04,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
SKT SKT1Logo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,3,06,08,00 2018,3,06,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
0:2 2018,3,06,11,00 2018,3,06,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
JAG JAGlogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:0 2018,3,07,08,00 2018,3,07,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
KSV eSportslogo std.png KSV
0:2 2018,3,07,11,00 2018,3,07,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
SKT SKT1Logo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2018,3,08,08,00 2018,3,08,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
2:0 2018,3,08,11,00 2018,3,08,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
1:2 2018,3,10,08,00 2018,3,10,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs
KSV eSportslogo std.png KSV
1:2 2018,3,10,11,00 2018,3,10,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:0 2018,3,11,08,00 2018,3,11,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:0 2018,3,11,11,00 2018,3,11,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
1:2 2018,3,13,08,00 2018,3,13,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:1 2018,3,13,11,00 2018,3,13,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:1 2018,3,14,08,00 2018,3,14,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
SKT SKT1Logo std.png
vs
Bbq Oliverslogo std.png bbq
1:2 2018,3,14,11,00 2018,3,14,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
JAG JAGlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
1:2 2018,3,15,08,00 2018,3,15,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
2:0 2018,3,15,11,00 2018,3,15,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
0:2 2018,3,17,08,00 2018,3,17,08,00 01:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
1:2 2018,3,17,11,00 2018,3,17,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
0:2 2018,3,18,08,00 2018,3,18,08,00 01:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
0:2 2018,3,18,11,00 2018,3,18,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs
KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2018,3,20,08,00 2018,3,20,08,00 01:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
0:2 2018,3,20,11,00 2018,3,20,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs
ROX Tigerslogo std.png ROX
1:2 2018,3,21,08,00 2018,3,21,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
2:0 2018,3,21,11,00 2018,3,21,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs
Kongdoo Monsterlogo std.png KDM
2:0 2018,3,22,08,00 2018,3,22,08,00 01:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
SKT SKT1Logo std.png
vs
MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,3,22,11,00 2018,3,22,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs
Kingzone DragonXlogo std.png KZ
1:2 2018,3,24,08,00 2018,3,24,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs
JAGlogo std.png JAG
1:2 2018,3,24,11,00 2018,3,24,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KDM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs
SKT1Logo std.png SKT
1:2 2018,3,25,08,00 2018,3,25,08,00 01:00 10:00 17:00 123 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs
Freecslogo std.png AFs
2:0 2018,3,25,11,00 2018,3,25,11,00 04:00 13:00 20:00 12 Reddit
Lịch thi đấu LCK Hè 2018
loading...
X
Loading...