Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2018

Mới đây, Riot Games đã chính thức công bố lịch thi đấu vòng bảng giải đấu Liên Minh Huyền Thoại LCK mùa Xuân 2018 kéo dài từ tháng 1- 4. Lịch thi đấu cụ thể như sau:
Trận khai mạc sẽ diễn ra ngày 16/1 với cuộc đối đầu giữa KDX và đội tuyển siêu sao KSV.
Lịch thi đấu play off lck cũng được cập nhật, Chung kết LCK 2017 22/04/2018
Các trận đấu bắt đầu vào lúc

 • Game 1 : 15h (Việt Nam)
 • Game 2 : 18h (Việt Nam)

Xem thêm Bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2018
Lịch thi đấu LPL mùa xuân 2018
Lịch thi đấu VCSA mùa xuân 2018
Lịch thi đấu LCS EU mùa xuân 2018
Lịch thi đấu LCS NA mùa xuân 2018
Lịch thi đấu LMS mùa xuân 2018

Lịch thi đấu vòng bảng

 • Tuần 1
 • Tuần 2
 • Tuần 3
 • Tuần 4
 • Tuần 5
 • Tuần 6
 • Tuần 7
 • Tuần 8
 • Tuần 9
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Discussion
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. KSV eSportslogo std.png KSV
0:2 2018,1,16,08,00 2018,1,16,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,1,16,11,00 2018,1,16,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
2:1 2018,1,17,08,00 2018,1,17,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
SKT T1 SKT1Logo std.png
vs. ROX Tigerslogo std.png ROX
2:1 2018,1,17,11,00 2018,1,17,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
1:2 2018,1,18,08,00 2018,1,18,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
Jin Air JAGlogo std.png
vs. KSV eSportslogo std.png KSV
0:2 2018,1,18,11,00 2018,1,18,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,1,20,08,00 2018,1,20,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
Jin Air JAGlogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT T1
2:1 2018,1,20,11,00 2018,1,20,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Discussion
RR
AFs Freecslogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,1,23,08,00 2018,1,23,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. ROX Tigerslogo std.png ROX
1:2 2018,1,23,11,00 2018,1,23,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
Jin Air JAGlogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,1,24,08,00 2018,1,24,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT T1
2:1 2018,1,24,11,00 2018,1,24,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs. Kongdoo Monsterlogo std.png KM
2:1 2018,1,25,08,00 2018,1,25,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
2:1 2018,1,25,11,00 2018,1,25,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT T1
2:0 2018,1,26,08,00 2018,1,26,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:1 2018,1,26,11,00 2018,1,26,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs. Kongdoo Monsterlogo std.png KM
0:2 2018,1,27,08,00 2018,1,27,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
0:2 2018,1,27,11,00 2018,1,27,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
2:0 2018,1,28,08,00 2018,1,28,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,1,28,11,00 2018,1,28,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Discussion
RR
MVP MVPlogo std.png
vs. KSV eSportslogo std.png KSV
0:2 2018,1,30,08,00 2018,1,30,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
0:2 2018,1,30,11,00 2018,1,30,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. ROX Tigerslogo std.png ROX
2:0 2018,1,31,08,00 2018,1,31,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:0 2018,1,31,11,00 2018,1,31,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
2:0 2018,2,01,08,00 2018,2,01,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT T1
2:1 2018,2,01,11,00 2018,2,01,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. Kongdoo Monsterlogo std.png KM
2:0 2018,2,03,08,00 2018,2,03,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:1 2018,2,03,11,00 2018,2,03,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
1:2 2018,2,04,08,00 2018,2,04,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
SKT T1 SKT1Logo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
0:2 2018,2,04,11,00 2018,2,04,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Discussion
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs. KSV eSportslogo std.png KSV
2:1 2018,2,06,08,00 2018,2,06,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
0:2 2018,2,06,11,00 2018,2,06,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT T1
1:2 2018,2,07,08,00 2018,2,07,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,2,07,11,00 2018,2,07,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,2,08,08,00 2018,2,08,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
Jin Air JAGlogo std.png
vs. ROX Tigerslogo std.png ROX
1:2 2018,2,08,11,00 2018,2,08,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
Jin Air JAGlogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,2,10,08,00 2018,2,10,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
0:2 2018,2,10,11,00 2018,2,10,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
SKT T1 SKT1Logo std.png
vs. KSV eSportslogo std.png KSV
2:0 2018,2,11,08,00 2018,2,11,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2018,2,11,11,00 2018,2,11,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Discussion
RR
SKT T1 SKT1Logo std.png
vs. Kongdoo Monsterlogo std.png KM
2:1 2018,2,20,08,00 2018,2,20,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2018,2,20,11,00 2018,2,20,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
0:2 2018,2,21,08,00 2018,2,21,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs. ROX Tigerslogo std.png ROX
0:2 2018,2,21,11,00 2018,2,21,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
2:1 2018,2,22,08,00 2018,2,22,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs. KSV eSportslogo std.png KSV
0:2 2018,2,22,11,00 2018,2,22,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT T1
0:2 2018,2,24,08,00 2018,2,24,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
2:1 2018,2,24,11,00 2018,2,24,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
Jin Air JAGlogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
1:2 2018,2,25,08,00 2018,2,25,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:0 2018,2,25,11,00 2018,2,25,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Discussion
RR
AFs Freecslogo std.png
vs. KSV eSportslogo std.png KSV
2:0 2018,2,27,08,00 2018,2,27,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs. ROX Tigerslogo std.png ROX
0:2 2018,2,27,11,00 2018,2,27,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
Jin Air JAGlogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
0:2 2018,2,28,08,00 2018,2,28,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
2:0 2018,2,28,11,00 2018,2,28,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT T1
2:1 2018,3,01,08,00 2018,3,01,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs. Kongdoo Monsterlogo std.png KM
2:0 2018,3,01,11,00 2018,3,01,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
KM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,3,03,08,00 2018,3,03,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:0 2018,3,03,11,00 2018,3,03,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
SKT T1 SKT1Logo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
2:1 2018,3,04,08,00 2018,3,04,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
1:2 2018,3,04,11,00 2018,3,04,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Discussion
RR
SKT T1 SKT1Logo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
0:2 2018,3,06,08,00 2018,3,06,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
0:2 2018,3,06,11,00 2018,3,06,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
Jin Air JAGlogo std.png
vs. Kongdoo Monsterlogo std.png KM
2:0 2018,3,07,08,00 2018,3,07,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. KSV eSportslogo std.png KSV
0:2 2018,3,07,11,00 2018,3,07,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
SKT T1 SKT1Logo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
0:2 2018,3,08,08,00 2018,3,08,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs. ROX Tigerslogo std.png ROX
2:0 2018,3,08,11,00 2018,3,08,11,00 03:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
1:2 2018,3,10,08,00 2018,3,10,08,00 00:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs. KSV eSportslogo std.png KSV
1:2 2018,3,10,11,00 2018,3,10,11,00 03:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
AFs Freecslogo std.png
vs. Kongdoo Monsterlogo std.png KM
2:0 2018,3,11,08,00 2018,3,11,08,00 00:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
2:0 2018,3,11,11,00 2018,3,11,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CET KST Còn lại VoDs/Stream Discussion
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
1:2 2018,3,13,08,00 2018,3,13,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
2:1 2018,3,13,11,00 2018,3,13,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs. Kongdoo Monsterlogo std.png KM
2:1 2018,3,14,08,00 2018,3,14,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
SKT T1 SKT1Logo std.png
vs. Bbq Oliverslogo std.png bbq
1:2 2018,3,14,11,00 2018,3,14,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
Jin Air JAGlogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
1:2 2018,3,15,08,00 2018,3,15,08,00 01:00 09:00 17:00 123 Reddit
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
2:0 2018,3,15,11,00 2018,3,15,11,00 04:00 12:00 20:00 12 Reddit
RR
MVP MVPlogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
0:2 2018,3,17,08,00 2018,3,17,08,00 01:00 09:00 17:00 12 Reddit
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
1:2 2018,3,17,11,00 2018,3,17,11,00 04:00 12:00 20:00 123 Reddit
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT T1
0:2 2018,3,18,08,00 2018,3,18,08,00 01:00 09:00 17:00 Stream Reddit
RR
KM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs. ROX Tigerslogo std.png ROX
0:2 2018,3,18,11,00 2018,3,18,11,00 04:00 12:00 20:00 Stream Reddit
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CET KST Còn lại VoDs/Stream Discussion
RR
MVP MVPlogo std.png
vs. KTRolsterLogo std.png KT
TBD 2018,3,20,08,00 2018,3,20,08,00 01:00 09:00 17:00 Stream -
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
TBD 2018,3,20,11,00 2018,3,20,11,00 04:00 12:00 20:00 Stream -
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs. ROX Tigerslogo std.png ROX
TBD 2018,3,21,08,00 2018,3,21,08,00 01:00 09:00 17:00 Stream -
RR
KZ Kingzone DragonXlogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
TBD 2018,3,21,11,00 2018,3,21,11,00 04:00 12:00 20:00 Stream -
RR
bbq Bbq Oliverslogo std.png
vs. Kongdoo Monsterlogo std.png KM
TBD 2018,3,22,08,00 2018,3,22,08,00 01:00 09:00 17:00 Stream -
RR
SKT T1 SKT1Logo std.png
vs. MVPlogo std.png MVP
TBD 2018,3,22,11,00 2018,3,22,11,00 04:00 12:00 20:00 Stream -
RR
KSV KSV eSportslogo std.png
vs. Kingzone DragonXlogo std.png KZ
TBD 2018,3,24,08,00 2018,3,24,08,00 01:00 09:00 17:00 Stream -
RR
ROX ROX Tigerslogo std.png
vs. JAGlogo std.png Jin Air
TBD 2018,3,24,11,00 2018,3,24,11,00 04:00 12:00 20:00 Stream -
RR
KM Kongdoo Monsterlogo std.png
vs. SKT1Logo std.png SKT T1
TBD 2018,3,25,08,00 2018,3,25,08,00 01:00 10:00 17:00 Stream -
RR
KT KTRolsterLogo std.png
vs. Freecslogo std.png AFs
TBD 2018,3,25,11,00 2018,3,25,11,00 04:00 13:00 20:00 Stream -
Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2018
loading...
X
Loading...