Lịch thi đấu vcsa mùa xuân 2017

Lịch thi đấu Play Off VCSA MDCS mùa xuân 2017
Xem thêm Bảng xếp hạng VCSA mùa xuân 2017
Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2017
Lịch thi đấu VCSA mùa xuân 2017
Lịch thi đấu LCS EU mùa xuân 2017
Lịch thi đấu LCS NA mùa xuân 2017
Lịch thi đấu LMS NA mùa xuân 2017

  Vòng 1 Vòng 2 Finals
                     
  MESlogo std.png GAM 3
  Young Generationlogo std.png YGE 0
  Young Generationlogo std.png YGE 3
  An Phat Ultimatelogo std.png UTM 1
  An Phat Ultimatelogo std.png UTM 3
  E.Hub Unitedlogo std.png EHU 0

Player of the Series

Series Player KDA Champs Played
An Phat Ultimatelogo std.png UTM vs. E.Hub Unitedlogo std.png EHU An Phat Ultimatelogo std.png Tarzan 4.7 Kha'ZixSquare.png Kha'Zix GragasSquare.png Gragas
Young Generationlogo std.png YGE vs. An Phat Ultimatelogo std.png UTM Young Generationlogo std.png Trung 4.9 KarmaSquare.png Karma NamiSquare.png Nami LuluSquare.png Lulu
MESlogo std.png GAM vs. Young Generationlogo std.png YGE MESlogo std.png Optimus 5.6 SyndraSquare.png Syndra JayceSquare.png Jayce

Schedule & VODs

Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Date YOU PDT CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
Vòng 1
UTM An Phat Ultimatelogo std.png
vs
E.Hub Unitedlogo std.png EHU
3:0 2017,3,25,08,00 2017,3,25,08,00 01:00 09:00 17:00 123 -
Vòng 2
YGE Young Generationlogo std.png
vs
An Phat Ultimatelogo std.png UTM
3:1 2017,3,26,08,00 2017,3,26,08,00 01:00 10:00 17:00 1234 -
Finals
GAM MESlogo std.png
vs
Young Generationlogo std.png YGE
3:0 2017,4,02,10,00 2017,4,02,10,00 03:00 12:00 19:00 123 -

Lịch thi đấu vòng bảng

  • Tuần 1
  • Tuần 2
  • Tuần 3
  • Tuần 4
  • Tuần 5
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
EHU E.Hub Unitedlogo std.png
vs
Cherry Gaminglogo std.png CTR
2:0 2017,2,08,09,00 2017,2,08,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
GAM MESlogo std.png
vs
Friends Forever QTV Gaminglogo std.png FFQ
2:0 2017,2,08,12,00 2017,2,08,12,00 04:00 13:00 21:00 12 -
RR
UTM An Phat Ultimatelogo std.png
vs
Next Gen Esportslogo std.png NGE
2:1 2017,2,09,09,00 2017,2,09,09,00 01:00 10:00 18:00 123 -
RR
CTR Cherry Gaminglogo std.png
vs
Young Generationlogo std.png YGE
0:2 2017,2,09,12,00 2017,2,09,12,00 04:00 13:00 21:00 12 -
RR
NGE Next Gen Esportslogo std.png
vs
E.Hub Unitedlogo std.png EHU
0:2 2017,2,11,09,00 2017,2,11,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
FFQ Friends Forever QTV Gaminglogo std.png
vs
An Phat Ultimatelogo std.png UTM
0:2 2017,2,11,12,00 2017,2,11,12,00 04:00 13:00 21:00 12 -
RR
NGE Next Gen Esportslogo std.png
vs
Friends Forever QTV Gaminglogo std.png FFQ
2:0 2017,2,12,09,00 2017,2,12,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
GAM MESlogo std.png
vs
Young Generationlogo std.png YGE
2:0 2017,2,12,12,00 2017,2,12,12,00 04:00 13:00 21:00 12 -
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
CTR Cherry Gaminglogo std.png
vs
An Phat Ultimatelogo std.png UTM
0:2 2017,2,15,09,00 2017,2,15,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
EHU E.Hub Unitedlogo std.png
vs
Friends Forever QTV Gaminglogo std.png FFQ
1:2 2017,2,15,12,00 2017,2,15,12,00 04:00 13:00 21:00 123 -
RR
NGE Next Gen Esportslogo std.png
vs
MESlogo std.png GAM
0:2 2017,2,16,09,00 2017,2,16,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
UTM An Phat Ultimatelogo std.png
vs
Young Generationlogo std.png YGE
1:2 2017,2,16,12,00 2017,2,16,12,00 04:00 13:00 21:00 123 -
RR
FFQ Friends Forever QTV Gaminglogo std.png
vs
Young Generationlogo std.png YGE
1:2 2017,2,18,09,00 2017,2,18,09,00 01:00 10:00 18:00 123 -
RR
EHU E.Hub Unitedlogo std.png
vs
MESlogo std.png GAM
0:2 2017,2,18,12,00 2017,2,18,12,00 04:00 13:00 21:00 2 -
RR
NGE Next Gen Esportslogo std.png
vs
Cherry Gaminglogo std.png CTR
2:1 2017,2,19,09,00 2017,2,19,09,00 01:00 10:00 18:00 123 -
RR
EHU E.Hub Unitedlogo std.png
vs
An Phat Ultimatelogo std.png UTM
2:0 2017,2,19,12,00 2017,2,19,12,00 04:00 13:00 21:00 123 -
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
GAM MESlogo std.png
vs
Cherry Gaminglogo std.png CTR
2:0 2017,3,01,09,00 2017,3,01,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
YGE Young Generationlogo std.png
vs
Next Gen Esportslogo std.png NGE
2:1 2017,3,01,12,00 2017,3,01,12,00 04:00 13:00 21:00 123 -
RR
YGE Young Generationlogo std.png
vs
E.Hub Unitedlogo std.png EHU
2:0 2017,3,02,09,00 2017,3,02,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
GAM MESlogo std.png
vs
An Phat Ultimatelogo std.png UTM
2:1 2017,3,02,12,00 2017,3,02,12,00 04:00 13:00 21:00 123 -
RR
FFQ Friends Forever QTV Gaminglogo std.png
vs
Cherry Gaminglogo std.png CTR
2:0 2017,3,04,09,00 2017,3,04,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
NGE Next Gen Esportslogo std.png
vs
An Phat Ultimatelogo std.png UTM
1:2 2017,3,04,12,00 2017,3,04,12,00 04:00 13:00 21:00 123 -
RR
CTR Cherry Gaminglogo std.png
vs
E.Hub Unitedlogo std.png EHU
1:2 2017,3,05,09,00 2017,3,05,09,00 01:00 10:00 18:00 123 -
RR
FFQ Friends Forever QTV Gaminglogo std.png
vs
MESlogo std.png GAM
1:2 2017,3,05,12,00 2017,3,05,12,00 04:00 13:00 21:00 123 -
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PST CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
EHU E.Hub Unitedlogo std.png
vs
Next Gen Esportslogo std.png NGE
2:1 2017,3,08,09,00 2017,3,08,09,00 01:00 10:00 18:00 123 -
RR
UTM An Phat Ultimatelogo std.png
vs
Friends Forever QTV Gaminglogo std.png FFQ
0:2 2017,3,08,12,00 2017,3,08,12,00 04:00 13:00 21:00 12 -
RR
YGE Young Generationlogo std.png
vs
Cherry Gaminglogo std.png CTR
2:0 2017,3,09,09,00 2017,3,09,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
FFQ Friends Forever QTV Gaminglogo std.png
vs
Next Gen Esportslogo std.png NGE
0:2 2017,3,09,12,00 2017,3,09,12,00 04:00 13:00 21:00 12 -
RR
UTM An Phat Ultimatelogo std.png
vs
Cherry Gaminglogo std.png CTR
2:0 2017,3,11,09,00 2017,3,11,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
YGE Young Generationlogo std.png
vs
MESlogo std.png GAM
1:2 2017,3,11,12,00 2017,3,11,12,00 04:00 13:00 21:00 123 -
RR
YGE Young Generationlogo std.png
vs
An Phat Ultimatelogo std.png UTM
2:0 2017,3,12,09,00 2017,3,12,09,00 01:00 10:00 18:00 12 -
RR
FFQ Friends Forever QTV Gaminglogo std.png
vs
E.Hub Unitedlogo std.png EHU
1:2 2017,3,12,12,00 2017,3,12,12,00 05:00 13:00 21:00 123 -
Game Schedule
Vòng Trận đấu Kết quả Thời gian Giờ VN PDT CET KST Còn lại VoDs/Stream Reddit
RR
GAM MESlogo std.png
vs
Next Gen Esportslogo std.png NGE
2:0 2017,3,15,09,00 2017,3,15,09,00 02:00 10:00 18:00 12 -
RR
YGE Young Generationlogo std.png
vs
Friends Forever QTV Gaminglogo std.png FFQ
2:0 2017,3,15,12,00 2017,3,15,12,00 05:00 13:00 21:00 12 -
RR
CTR Cherry Gaminglogo std.png
vs
Next Gen Esportslogo std.png NGE
0:2 2017,3,16,09,00 2017,3,16,09,00 02:00 10:00 18:00 12 -
RR
GAM MESlogo std.png
vs
E.Hub Unitedlogo std.png EHU
2:0 2017,3,16,12,00 2017,3,16,12,00 05:00 13:00 21:00 12 -
RR
EHU E.Hub Unitedlogo std.png
vs
An Phat Ultimatelogo std.png UTM
0:2 2017,3,18,06,00 2017,3,18,06,00 23:00 07:00 15:00 12 -
RR
GAM MESlogo std.png
vs
Cherry Gaminglogo std.png CTR
2:0 2017,3,18,09,00 2017,3,18,09,00 02:00 10:00 18:00 12 -
RR
YGE Young Generationlogo std.png
vs
Next Gen Esportslogo std.png NGE
2:0 2017,3,18,12,00 2017,3,18,12,00 05:00 13:00 21:00 12 -
RR
YGE Young Generationlogo std.png
vs
E.Hub Unitedlogo std.png EHU
2:1 2017,3,19,06,00 2017,3,19,06,00 23:00 07:00 15:00 123 -
RR
GAM MESlogo std.png
vs
An Phat Ultimatelogo std.png UTM
2:0 2017,3,19,09,00 2017,3,19,09,00 02:00 10:00 18:00 12 -
RR
FFQ Friends Forever QTV Gaminglogo std.png
vs
Cherry Gaminglogo std.png CTR
2:1 2017,3,19,12,00 2017,3,19,12,00 05:00 13:00 21:00 123 -
Lịch thi đấu LCK Hè 2018
loading...
X
Loading...